MPEC i Uniwersytet Rolniczy – razem dla krakowskiej zieleni

W spotkaniu wziął również udział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który zaznaczył, że wieloletnia współpraca miasta z Uniwersytetem Rolniczym układa się bardzo dobrze. – Korzystamy z usług profesorów tej uczelni, zlecamy różnego typu badania, analizy, ekspertyzy. Ostatnio uniwersytet przygotował ekspertyzę dotyczącą zieleni krakowskiej, teraz podpisujemy tę umowę, ale trzeba powiedzieć, że pewne działania, które ona określa, zostały już podjęte. Chciałem więc podziękować rektorowi za bardzo przychylne podejście uczelni do tematów, na których Miastu bardzo zależy – powiedział prezydent.

Umowę podpisali: prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, prorektor ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu Rolniczego, Jan Sady, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Jerzy Marcinko, wiceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Prezes Jan Sady zauważył, że choć bogactwo spółki jest schowane w ziemi, to bardzo duże znaczenie ma dla niej również to, co na tej ziemi wyrasta. – Przygotowujemy się do dużej inwestycji przy wykorzystaniu środków z funduszy europejskich i wszędzie, gdzie mamy zamiar kłaść nasze rurociągi, napotykamy zieleń. Nie chcielibyśmy jej niszczyć, wolelibyśmy nasadzać i nadawać jej kształt z pomysłem. Mamy już wspólny z Uniwersytetem Rolniczym program rewitalizacji terenów zielonych wokół szpitala im. Żeromskiego, więc umowa, którą podpisaliśmy, jest już realizowana. MPEC to także 75 nieruchomości na terenie miasta, chcemy je doprowadzić do wysokiego poziomu estetycznego, także w zakresie zieleni. Mam nadzieję, że gdy za rok się spotkamy, to pan dziekan powie, iż jesteśmy dobrymi ciepłownikami, ale ogrodnicy też z nas nie najgorsi - powiedział.

Zadowolenie wyraził również prorektor UR prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski. – Dużym osiągnięciem dla nas jest fakt, że Państwo chcecie korzystać z naszych osiągnięć i możliwości naszych naukowców. Cieszy nas to, że prace, które wykonujemy, nie idą na półki, ale ktoś z nich korzysta, a nasza kadra może wykazać się praktycznymi umiejętnościami - stwierdził.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest uznanym ośrodkiem naukowym i badawczym, wspierającym przedsiębiorców w realizacji ich przedsięwzięć gospodarczych. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to przedsiębiorstwo rozwijające miejski system ciepłowniczy, aby niezawodnie zaopatrywać odbiorców w energię cieplną. MPEC ma ponad 830 kilometrów ciepłociągów. Sieć ciepłownicza, która przebiega przez tereny zielone, z drzewami i krzewami, jest modernizowana i rozbudowana.

Współpraca MPEC z Uniwersytetem Rolniczym umożliwia inwentaryzację zieleni nad siecią ciepłowniczą oraz zachowanie najbardziej cennych gatunków drzew i krzewów. Współdziałanie naukowców UR i inżynierów z MPEC pozwala również – przy niezbędnym uporządkowaniu terenów zielonych – zastępować samosiejki, drzewa chore i bezwartościowe najbardziej odpowiednimi gatunkami zieleni. Uniwersytet będzie opracowywał dla MPEC kompleksowe plany nasadzeń w lokalizacjach najbardziej korzystnych i podnoszących nie tylko estetykę miasta, ale również komfort życia mieszkańców. Porozumienie zakłada również opracowanie przez uczelnię powtarzalnego i możliwego do dowolnego zastosowania projektu zieleni upiększającego otoczenie 75 własnych obiektów MPEC.

Pierwszym większym wspólnym projektem MPEC i UR jest uporządkowanie terenów zielonych na terenie szpitala im. Żeromskiego, gdzie modernizowana jest sieć ciepłownicza.

Zakres umowy między MPEC i UR

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA,  przystępując do partnerskiej umowy współpracy, w miarę swoich możliwości wzajemne się wspierają przy realizacji następujących celów:

  • - pomoc merytoryczna i wykonanie inwentaryzacji terenów zielonych na trasie ciepłociągów w celu zdobycia kompletnej wiedzy na temat liczby drzew i krzewów niosących zagrożenie zniszczenia urządzeń;
  • - wykonanie dokumentacji technicznej inwentaryzacji zieleni dla miejsc, w których niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na wycinkę oraz, adekwatnie do powyższego, wykonanie projektów nasadzeń zastępczych;
  • - uzyskanie decyzji na wycinkę zinwentaryzowanych drzew i krzewów;
  • - opracowanie koncepcji i wykonanie projektów zagospodarowania zieleni, w tym nasadzeń stanowiących własność MPEC.

Uniwersytet Rolniczy zadeklarował, że dołoży starań, aby zlecane mu przez MPEC prace były wykonywane priorytetowo – co wynika z faktu, że mogą one dotyczyć przedsięwzięć inwestycyjnych możliwych do realizacji tylko w okresach pomiędzy sezonami grzewczymi.


***

Współpraca Uniwersytetu Rolniczego i Krakowa trwa wiele lat i skutkuje cennymi inicjatywami i projektami. Najnowsze, to np.:

- I Forum Green Smart City (kwiecień 2016) – głos nauki w walce ze smogiem, zorganizowane w ramach Związku Uczelni InnoTechKrak. Forum ma charakter otwarty, a udział wzięli reprezentanci władz województwa, Krakowa, gmin województwa małopolskiego, eksperci i naukowcy (z Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej).

- W ramach obchodzonych Dni Ziemi (kwiecień 2016) Zarząd Zieleni Miejskiej i władze Uniwersytetu Rolniczego oraz pracownicy i studenci wzięli udział w akcji sadzenia drzew, która odbyła się  na terenie uroczyska Łasina na Sikorniku. Ponadto Uniwersytet Rolniczy podpisał umowę z Gminą Miejską Kraków w sprawie sporządzenia opinii na temat zasadności wykonania zabiegów zmierzających do likwidacji barszczu Sosnowskiego.

- Uniwersytet Rolniczy z Gminą Miejską Kraków prowadzi też inwestycję dotyczącą budowy grzebowiska małych zwierząt. Od 2009 r. prof. dr hab. inż. Anna Bach (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych), z kilkoma pracownikami UR zasiada w Radzie ds. Zieleni – jest to organ doradczy przy prezydencie Krakowa. W 2016 r. Anna Bach wygłosiła referat „Rośliny w obliczu smogu”, w ramach konferencji „Co z tym smogiem?”, zorganizowanej przez Komisję Ekologii i Ochrony Powietrza.

Zamknij

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.