Fot. Anna Duda / krakow.pl

07.09.2018 06:38

Przyjdź na konsultacje ws. planu dla dzielnicy Wesoła

Jak powinny być w przyszłości zagospodarowane tereny należące obecnie do Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika? W czwartek, 13 września, mieszkańcy będą mogli podzielić się swoimi pomysłami i złożyć postulaty w czasie konsultacji planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Jedno jest już dziś pewne – nie powstanie tam nowa zabudowa mieszkaniowa, która utrudniłaby funkcjonowanie tej części miasta.

Spotkanie konsultacyjne ws. projektu planu miejscowego "Wesoła - rejon ulicy Kopernika" odbędzie się w czwartek, 13 września, o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10. Tradycyjnie postulaty mieszkańców, składane w formie pisemnej w czasie konsultacji, będą dogłębnie analizowane i w miarę możliwości wprowadzane do projektu planu.

Sporządzany plan ma zapewnić pełną ochronę, szczególnie ważną po przeniesieniu obecnie funkcjonującego na tym terenie Szpitala Uniwersyteckiego. W związku z tym, że studium miasta Krakowa dla tego fragmentu obszaru Wesoła ustala kierunek zagospodarowania pod tereny usług bez możliwości powstania nowej zabudowy mieszkaniowej, taki zapis dokumentu polityki planistycznej stanowi gwarant, że również w tym trybie na nieruchomościach Szpitala Uniwersyteckiego nie powstanie nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Plan miejscowy "Wesoła - rejon ul. Kopernika" jest dokumentem o charakterze ochronnym i porządkującym, mającym istotne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Obejmuje on tereny o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar planu znajduje się w okolicy terenu wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, stanowi również część obszaru uznanego za pomnik historii "Kraków - historyczny zespół miasta".

Celem planu jest zachowanie wyjątkowych wartości tego terenu, realizacja zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego (krajobrazu miejskiego), w tym ochrona przestrzeni strefy buforowej UNESCO, ochrona osi widokowej w stronę historycznego centrum miasta, a także stworzenie dogodnych warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru, szczególnie w zakresie kreowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej, uzupełnienia układu urbanistycznego oraz zwiększenia różnorodności i jakości programu usługowego.

Przypomnijmy, że jeszcze w grudniu 2017 r. prezydent Krakowa postanowił opracować dla tego obszaru plan miejscowy, mając w świadomości historyczne znaczenie obszaru, jakim jest dzielnica Wesoła, na terenie której zlokalizowany jest obecnie funkcjonujący Szpital Uniwersytecki oraz planowaną zmianę lokalizacji tej instytucji - z ul. Kopernika do Prokocimia. W grudniu 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru i od tego momentu Biuro Planowania Przestrzennego UMK rozpoczęło pracę nad planem miejscowym.

Powrót
Zamknij

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.